Nhượng quyền
thương hiệu Tupperware

Kinh doanh cửa hàng bán lẻ
Thu nhập ổn định với mức đầu tư hợp lý